กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
 
   กตน.

   สำนักงาน ป.ป.ท.
   กรมบัญชีกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์


    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2563
    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
     อ่านต่อ

    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2563
    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

     อ่านต่อ
 
    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563
    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

    อ่านต่อ

   

     ปฏิทินกิจกรรม
   สถิติ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   สตง.

   สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today