ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (17/9/2020)
    อ่านต่อ
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1/9/2020)
    อ่านต่อ
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) (31/8/2020)
    อ่านต่อ
 ประกวดราคาซื้อโครงการระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 108 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/8/2020)
    อ่านต่อ
 ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารซื้อโครงการระบบการประชุมทางไกล (21/8/2020)
    อ่านต่อ
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (เก๋ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/7/2020)
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/6/2020)
 ประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการข้อมมูลข่าวสารของราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/4/2020)
 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (24/2/2020)
 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/1/2020)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today