สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ    หลักสูตรอื่น ๆ  การเป็นผู้ตรวจราชการอย่างสง่างาม  
  การเป็นผู้ตรวจราชการอย่างสง่างาม   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 207    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today