สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ภารกิจที่สำคัญ  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
       รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
       รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของรัฐบาลที่ผ่านมา (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
       รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของรัฐบาลที่ผ่านมา (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
       ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐบาลที่ผ่านมา (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

หัวข้อย่อย   
 

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today