หน้าหลัก    เกี่ยวกับ สปน.  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   

วิสัยทัศน์ 
 

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ
ภายในปี ๒๕๖๔

ผู้เข้าเยี่ยมชม 7458    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today