นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร
ในวันที่ : 22 กันยายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 (นายพีระ ทองโพธิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (PO...   อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร
ในวันที่ : 22 กันยายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล...   อ่านต่อ
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครนายก
ในวันที่ : 21 กันยายน 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ...   อ่านต่อ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล
ในวันที่ : 21 กันยายน 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ : 19 กันยายน 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ.สมุทรปราการ (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรป...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,215 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]