ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
Icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7/4/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) (10/2/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (3/2/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/1/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/12/2020)
    อ่านต่อ
Icon ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ครั้งที่ 2) (9/11/2020)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2020)
    อ่านต่อ
Icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16/10/2020)
    อ่านต่อ
Icon ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/9/2020)
    อ่านต่อ
Icon ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) (ครั้งที่ 2) (25/9/2020)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today