ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
Icon แผนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (7/10/2021)
Icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 (30/9/2021)
Icon ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) (23/9/2021)
Icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/9/2021)
Icon ขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16/9/2021)
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อจัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก (13/9/2021)
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก (2/9/2021)
    อ่านต่อ
Icon ขอบเขตของงาน (TOR) และรายเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของ สตร. จำนวน 4 รายการ (31/8/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (31/8/2021)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (19/8/2021)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today