สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ข่าวและประกาศ สปพ.
 
Icon การติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ.มหาสารคาม อ่านต่อ... (22/9/2020)
   และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.มหาสารคาม

  อ่านต่อ

Icon  การติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ... (16/9/2020)
 และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.เพชรบูรณ์  อ่านต่อ
Icon  การติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ.สระแก้ว อ่านต่อ... (16/9/2020)
  และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.สระแก้ว  อ่านต่อ
Icon  การติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ อ่านต่อ... (31/8/2020)
 และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี

  อ่านต่อ

Picture
Icon ลงพื้นที่ติดตามผล ณ จังหวัดเชียงใหม่ (5/6/2017)
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Picture
Icon ลงพื้นที่ติดตามผล ณ จังหวัดสุโขทัย (5/6/2017)
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Picture
Icon ประชุมคณะอนุมัติโครงการและงบประมาณ (5/6/2017)
  วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 
 
 
   สถิติการเข้าชม สปพ.
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today