สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ Icon การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการ  
  การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการ   
 
หัวข้อย่อย   
 การกำหนดพื้นที่เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค) (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)
  การกำหนดพื้นที่เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 -2560)

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
   

 

ภาคกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (เขต 1)

ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (เขต 2)

นนทุบรี

ปทุมธานี

นครปฐม

สมุทรปราการ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (เขต 3)

กาญจนบุรี

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เขต 4)

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

ส่วนกลาง

(เขตส่วนกลาง)

กรุงเทพมหานคร

 

ภาคใต้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กระบี่

ตรัง

พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

สตูล

 

ภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

 

ภาคตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

บึงกาฬ

เลย

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นครพนม

มุกดาหาร

สกลนคร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

             

ภาคเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง

ลำพูน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เชียงราย

น่าน

พะเยา

แพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ตาก

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กำแพงเพชร

นครสวรรค์

พิจิตร

อุทัยธานี


 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1623    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today