สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Icon ทำเนียบที่ปรึกษาฯ  
  ทำเนียบที่ปรึกษาฯ   
หัวข้อย่อย   
src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (รวมทุกจังหวัด เรียงตาม ก-ฮ)

src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgทำเนียบที่ปรึกษารายเขตตรวจราชการ (รายเขต)

เขตตรวจราชการส่วนกลาง

-
กรุงเทพมหานคร


เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน        
ชัยนาท                - ลพบุรี                   - สิงห์บุรี                          
พระนครศรีอยุธยา  -
สระบุรี                 - อ่างทอง


เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
-
นนทบุรี                 - นครปฐม                                                 
- ปทุมธานี              -
สมุทรปราการ               
                            

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1      
-
กาญจนบุรี            - สุพรรณบุรี                                                    
- ราชบุรี                                           
                                        

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2      
- ประจวบคีรีขันธ์       -
สมุทรสงคราม                                                        
- เพชรบุรี                 -
สมุทรสาคร        
                                         

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย                            
- ชุมพร                   - พัทลุง                -
สงขลา                            
-
นครศรีธรรมราช      - สุราษฎร์ธานี                                               


เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน                          
-
กระบี่                    - พังงา                  - ระนอง                              
-
ตรัง                      - ภูเก็ต                  - สตูล         
                  

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน                              
-
นราธิวาส              - ยะลา                                                         
- ปัตตานี                                                                                   เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1                            
-
ฉะเชิงเทรา         - ระยอง                                                      
-
ชลบุรี                                              

                                      
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2                            
-
จันทบุรี                 - นครนายก            - สระแก้ว                          
- ตราด                    - ปราจีนบุรี            
                                        

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 - บึงกาฬ                   - หนองคาย             - อุดรธานี
 -
เลย                       - หนองบัวลำภู


 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
-
นครพนม                - สกลนคร
 - มุกดาหาร


เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์                - มหาสารคาม
-
ขอนแก่น                - ร้อยเอ็ด


 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
-
ชัยภูมิ                     - บุรีรัมย์
-
นครราชสีมา             - สุรินทร์


เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 - ยโสธร                    -
อำนาจเจริญ
 -
ศรีสะเกษ                - อุบลราชธานี


เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
-
เชียงใหม่                 - ลำปาง 
- แม่ฮ่องสอน              -
ลำพูน


เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
 -
เชียงราย                 - พะเยา
 -
น่าน                        - แพร่


เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 -
ตาก                      - เพชรบูรณ์             - อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก               -
สุโขทัย

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
 -
กำแพงเพชร            - พิจิตร
-
นครสวรรค์               - อุทัยธานีทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2559-2561

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2556-2558

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554-2555

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2552-2553

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2550-2551
จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1935    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today