สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Icon กิจกรรมของที่ปรึกษาฯ  
  กิจกรรมของที่ปรึกษาฯ   
ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชภาคประชาชน ปี 2560

ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1179    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today