สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   Icon ทำเนียบที่ปรึกษาฯ Icon ทำเนียบที่ปรึกษาชุดเดิมก่อนออกระเบียบฯ  
  ทำเนียบที่ปรึกษาชุดเดิมก่อนออกระเบียบฯ   
ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2559-2561

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2556-2558

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554-2555

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2552-2553

ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2550-2551ผู้เข้าเยี่ยมชม 1002    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today