สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   Icon ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง Icon เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ที่ปรึกษา​ผู้​ตรวจราชการ​ภาค​ประชาชน​ ขอลาออก​ หรือเสียชีวิต
ที่ปรึกษา​ผู้​ตรวจราชการ​ภาค​ประชาชน​ ขอลาออก​ และเสียชีวิต​ (จังหวัด​สระบุรี​ บุรีรัมย์​ และร้อยเอ็ด)​ src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

แบบฟอร์มการเสนอความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ผู้เข้าเยี่ยมชม 788    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today