สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ Icon แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศ   

แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2564
ผู้เข้าเยี่ยมชม 748    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today