หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
หัวข้อย่อย   
ลำดับที่  ชื่อเรื่อง ลงวันที่ ดูเอกสาร
1 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 28 ก.พ. 2556
2 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 29 ก.พ. 2555
3 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 29 ก.พ. 2555

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2543    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today