หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   
ชื่อ        :
กองคลัง  
   
ที่อยู่      :
เลขที่ 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
   
โทรศัพท์ : 0-2283-4299
   
โทรสาร   : 0-2283-4336
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2716    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today