สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
  การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย   
 รายงานการสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักนายกรัฐมนตรี
 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1898    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today