ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
--------------------------------------------
   ข่าวเทคโนโลยี
 
Icon คลายข้อสงสัย...ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (3/9/2021)
    อ่านต่อ
Icon การอบรมการใช้งานระบบกลางทางกฏหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (3/9/2021)
    อ่านต่อ
Icon แอพ Adobe Fill & Sign แอพกรอกเอกสาร และเซ็นลายเซ็น บนไฟล์ PDF (3/9/2021)
    อ่านต่อ
Icon เริ่มไปเมื่อวานแล้ว 23 ส.ค. กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล . ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (3/9/2021)
    อ่านต่อ
Icon  Digital Law หรือ กฎหมายดิจิทัล อ่านได้ง่าย ๆ ในรูปแบบอีบุ๊ก (30/6/2021)
    อ่านต่อ
Icon เรียนฟรีออนไลน์!! กับ TDGA (30/6/2021)
    อ่านต่อ
Icon 'ดีจีเอ' ปรับแผนเปิดข้อมูล 'บิ๊กดาต้า' ภาครัฐ (30/6/2021)
    อ่านต่อ
Icon คลิปแนะนำการลงทะเบียน 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' ผ่านระบบ D.DOPA แบบง่ายๆ (30/6/2021)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   บทความสาระความรู้ด้าน ICT
Icon ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) (14/10/2020)
  ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน  อ่านต่อ...
Icon "Digital Law" หรือ "กฎหมายดิจิทัล" (6/10/2020)
  เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ อัปเดตถึงปี 2562 โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นคู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรม   อ่านต่อ
Icon การประชุมเสวนา Government Data Catalog for Government Data Service (30/9/2020)
  🔴 LIVE การประชุมเสวนา Government Data Catalog for Government Data Service สนใจรับชมคลิก 👉 📹 facebook : https://bit.ly/33401cE 📹 Youtube : https://bit.ly/2GBC19i 🙋🙋‍♂️ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก https://drive.google.com/drive/folders/1JuQBBShyGUnEnMSBA-Fxfb6zuBiZN8WT #สพร #DGA  อ่านต่อ
Icon การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ (30/9/2020)
    อ่านต่อ
Icon การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) (2/6/2020)
 
  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
     
   Paperless Meeting นำ สปน. ก้าวสู่โลกดิจิทัล

ข้อมูลสถิติภาครัฐ
สมาคมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ไทย
The Association of Thai ICT Industry
SIPA
 
   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today