ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
   สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1013/ว 3 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แจ้งเวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
  1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม  และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.หรือกดที่ link ต่อไปนี้ https://www.ocsc.go.th/node/6063 อ่านต่อ

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร (ศทก.) พร้อมหน่วยงานภายใน สปน. ที่เป็นเครือข่ายภาคี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ " สปน. ยุคดิจิทัล" (Digital OPM ) ในงันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุม ๑๐๙   บริเวณโถงหน้าห้องประชุม  และบริเวณทางเดินรอบกองกลาง (กกล.) ทั้งนี้ มี ร.ปนร. (นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาระกิจ ตามวิสัยทัศน์ ปนร.(นางพัชรภรณ์ อินทรียงค์) ในการก้าวสู่องคฺกรดิจิทัล โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวตกรรมที่เป้นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอ เพราะถ้าเป็นเด็กที่สนโลก ไม่ติดตามโลกภายนอก ก็อาจจะเติบโตไปและอยู่รอดยากในโลกยุคดิจิทัลก็ได้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Digital Marketing จึงกลายเป็นศาสตร์ความรู้มาแรงสุดในปี พ.ศ.นี้ เพราะสิ่งนี้กลายเป็นความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นอย่างมากไม่ว่าเราจะอยากทำอาชีพอะไร ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็จะมีประโยชน์กับเราสักวัน วันนี้ Sanook! Campus เลยจะบอกความสำคัญของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และสิ่งที่เราควรรู้เบสิกมาฝากกัน  อ่านต่อ
  “ซิลิคอน แวลลีย์” ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ศูนย์กลางของซิลิคอน แวลลีย์ คือที่ไหน?  อ่านต่อ
   เป็นข่าวที่น่าจะทำให้ชาวโดรนเกิดอาการหัวร้อนไปตามๆ กัน เมื่อทาง DJI ออกมาประกาศถึงนโยบายใหม่ ที่ให้เจ้าของโดรน DJI ต้องทำการลงทะเบียนกับทางบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อให้โดรนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อ่านต่อ
  ล่าสุดทาง Samsung Display หรือบริษัททำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน้าจอของซัมซุง ได้เข้าร่วมงานมหกรรม Display Week (ที่จัดโดย The Society for Information Display) เพื่อโชว์เทคโนโลยีหน้าจอใหม่ของพวกเขาถึง 3 ชิ้นด้วยกัน และสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้ หนึ่งในนั้นก็คือ หน้าจอ OLED ใหม่ ที่สามารถยืดได้  อ่านต่อ
 

หากตอนนี้ ใครที่เปิดใช้งาน Google Search แล้วคลิกไปที่แท็ป more บางคนอาจจะเห็นเมนูใหม่ที่ไม่คุ้นตา ในชื่อว่า Personal ให้ใช้งานกัน แต่ต้องขอย้ำนะว่า บางคนเท่านั้น เพราะทาง Google กำลังทยอยปล่อยให้ใช้งานกันอยู่ในตอนนี้ ยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคน แล้ว Personal Tab เมนูใหม่นี้ ทำอะไรได้ล่ะ?   อ่านต่อ

  ราดูการ์ตูนเกี่ยวกับหุ่นรบ กันดั้ม รวมถึงเรื่องราวของหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ มาเป็นเวลาช้านาน มันเป็นหุ่นตัวโตที่มนุษย์สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในตัวมัน แล้วสั่งให้มันทำอะไรได้สารพัด แต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีหุ่นยนต์ของจริงที่ทำอะไรได้แบบนั้น ซึ่งฝรั่งเรียกหุ่นยนต์รูปแบบนี้ว่า Mech แต่ในตอนนี้ความฝันของคนที่อยากควบคุมหุ่น Mech นั้นใกล้จะเป็นจริงแล้ว ด้วยหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Prosthesis อ่านต่อ
   อ่านต่อ
   พวกเราได้ยินกันอยู่ตลอดว่า  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) และเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ นั้นกำลังจะแทนที่ตำแหน่งงานของพวกเราในอนาคตอันใกล้ ตอนนี้ นักวิจัยในสหรัฐฯ เองก็ได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถทำข้อสอบ SAT ด้านเรขาคณิตระดับม. 5 ได้แล้ว และนี่ก็ไม่ใช่เพียงข้อกล่าวอ้างในเชิงทฤษฎีด้วย เพราะพวกเขาได้นำข้อสอบจริงๆ รวมถึงข้อสอบที่ปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวยังไม่เคยเห็นจาก SAT มาทดสอบด้วยเพื่อดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากที่เว็บไซต์รัฐบาลจำนวน 6 เว็บ ถูกชาวเน็ตโจมตีด้วยวิธีไปที่หน้าเว็บ แล้วกดรีเฟรชหน้าจอ จนทำให้เว็บล่ม ซึ่งการกระทำนี้เป็นการต่อต้านนโยบาย Single Gateway ของรัฐบาลตามที่เป็นข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่านต่อ
   ปกติเวลาเราใช้ Google Maps ในการนำทางเราก็จะเห็นสภาพการจราจรที่บอกด้วยสีว่าสภาพการจราจรติดมาน้อยแค่ไหน แต่เคยสงสัยไหมว่า Google เอาข้อมูลแบบ Realtime มาจากไหน วันนี้เรามีคำตอบให้หายสงสัยกัน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 12 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4624    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today