ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   
เนื้อหา   
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. อ่านต่อ

  การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2
หรือประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สปน. ชั้น 2

และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) อ่านต่อ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

โดยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

 
 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี CIO ของ กปส. CIO ของ สคบ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
   การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวพิไล หิรัญวาทิต) เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28 มิ.ย. 62) อ่านต่อ
 
 การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ ...
  การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และบรรยายเรื่อง "Critical success factors  of IT stralegy : Stages of Integration" วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  อ่านต่อ
  วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.15 น. ณ ลานเรือนพอเพียง สปน. ศทก. ได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภายใน สปน. โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมตักบาตรในเช้านี้
  โครงการ Digital Tranformation OPM วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 AANA Resort & Spa อ.เกาะช้าง จ.ตราด
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นโครงการจัดทำสถาปัตยกรรม การจัดการองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ของ สปน. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.15 น. ณ ลานเรือนพอเพียง สปน. ศทก. ได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภายใน สปน. โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมตักบาตรในเช้านี้
  การประชุมคณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (คพ.นร.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนทั้งหมด 35 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10519    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today