ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ภารกิจสำคัญ  
  ภารกิจสำคัญ   
หัวข้อย่อย   
 

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
  ศทก. ได้เชิญหน่วยงานภายใน สปน. ที่เป็นเครือข่ายภาคีร่วมตัดกิจกรรม โครงการ " สปน. ยุคดิจิทัล" (Digital OPM)  ในวันพุธทีี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2831    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today