ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ข้อมูลหน่วยงาน   โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
 
เนื้อหา   
 


 ศูนย์บริการประชาชน ได้ แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งที่ 3/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556  เป็น    6 ส่วน และ   1 ฝ่าย ดังนี้

 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3071    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today