กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี Icon ดาวน์โหลด  
  ดาวน์โหลด   

ดาวน์โหลด


ผู้เข้าเยี่ยมชม 4225    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today