กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon ผลงานที่ผ่านมา  
  ผลงานที่ผ่านมา   
เนื้อหา   
          โครงการอบรม “เทคนิคการปรับปรุงอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีคิดแบบ ๕ส" ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที

 

 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1964    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today