สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
    และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.มหาสารคาม

 อ่านต่อ

   และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.สระแก้ว อ่านต่อ
  และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรัชญาที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ
  และต่อยอดการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จังหวัดกาญจนบุรี

 อ่านต่อ

   วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
   วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference) อ่านต่อ
   นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. อ่านต่อ
   ปนร. มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สปพ.  อ่านต่อ
   วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา อ่านต่อ
   วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สปพ. เข้าร่วมการประชุมหารือ อ่านต่อ
   วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผอ.สปพ. (นางมณีรัตน์ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ
   วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) มอบหมายให้ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน การประชุม อ่านต่อ
   วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   นที่ 22 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 
นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 90 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12458    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today