ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เจ้าแม่กวนอิม ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานการประปา สาขาสุขุมวิทและพระโขนง สำนักงานการประปา สาขาบางเขน สำนักงานเขตหนองเขม และสำนักงานเขตหนองจอก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลืออำนาจ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภองาว สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐาน ณ สถานีรถไฟนครลำปาง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต นางสาวกนกพร ศรีวิทยานางสาวตวงทอง สังข์แก้ว และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี และสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ และลงพื้นที่ตรวจในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานการประปา สาขามีนบุรี สำนักงานประปา สาขาสุวรรณภูมิ สำนักงานการประปา สาขาบางกอกน้อย และสำนักงานการประปา สาขาตากสิน/สาขาสุขสวัสดิ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี และสถานีรถไฟอุบลราชธานี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาลำพูน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตห้อยขวาง และสำนักงานเขตคลองสาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านธิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำพักชี และศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเสลภูมิ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฮอด และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง นางสาวนิชา สาทรกิจ และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E -Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E -Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 6 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E -Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ตามลำดับ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15218    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today