ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E -Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 4 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิจิตร ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชุมพร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชุมพร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดลำปาง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 6 คณะที่ 7 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุโขทัย ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัดชุมพร​ จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ และ​จังหวัด​สุโขทัย​ ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร​ จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​บึงกาฬ​ และ​จังหวัด​อุทัยธานี​ ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 7 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ จังหวัด​เลย และ​จังหวัด​หนองบัวลำ​ภู​ ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะที่​ 10​ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดชลบุรี​ จังหวัดสกลนคร​ จังหวัด​นครพนม​ จังหวัด​ตาก และ​จังหวัด​พิจิตร​ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​น่าน และ​จังหวัด​สุรินทร์​ ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 5 และคณะที่ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดแพร่ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 3 คณะที่ 4 คณะที่ 5 และคณะที่ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทองจังหวัดพะเยา และจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 5 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธีลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดตาก กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC ในพื้นที่จังหวัดตาก ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 6 คณะที่ 8 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุโขทัย ตามลำดับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 6 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 และคณะที่ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามลำดับ  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15219    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today