ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่ได้ปฏิบัติงานเรื่องราว ร้องทุกข์ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รักษาการในตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับจิตอาสาช่วยกันบรรจุข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” เพื่อเป็นของที่ระลึกไว้แจกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพฯ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ให้การสนับสนุนข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล รถเข็นนั่ง (wheelchair) พัด และเจ้าหน้าที่จิตอาสา เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการรับมอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน การรับมอบเสื้อผ้าสีดำ จำนวน 1,032 ตัว และปลอกแขนไว้ทุกข์ จากกลุ่มอาสา “ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ โดยมีคุณกุลพรรณ จันทรทรัพย์และคณะ เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เพื่อแบ่งปันเสื้อดำให้แก่ผู้ที่ต้องการเสื้อดำ ในการช่วงเวลาไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบบิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับจิตอาสาช่วยกันบรรจุข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” เพื่อเป็นของที่ระลึกไว้แจกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพฯ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปในงานสนับสนุนของที่ระลึกข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้มีพิธีมอบรถยนต์เพื่อใช้จัดส่งสิ่งของจากประชาชน โดยทาง TOYOTA เป็นผู้สนับสนุนพนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ประจำรถ (จิตอาสา) ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธี และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย “ธรรมาภิบาลตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุอุบัติเหตุเรือล่มหน้าวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้เยียวยาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ และครอบครัว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อพบปะประชาชน และเป็นประธาน การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นางสุปราณี จันทรัตวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีมีการถมคลองสาธารณะ และสร้างเขื่อนคอนกรีตรุกล้ำคลองบางประแดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วย อ่านต่อ
  ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเยี่ยมราษฎร ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) เป็นประธาน อ่านต่อ
 
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17276    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today