ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สมาคมพัฒนาสับปะรดไทย ภาคตะวันออก จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ โดยขอให้โรงงานอุตสาหกรรมพยุงราคาอย่าให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.50 – 4 บาท และขอให้จัดหาแหล่งจำหน่ายสับปะรดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางอิษฎา พิมมาตร กับพวก ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่สุจริต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกอายัดทรัพย์สินโครงการแดน ลิฟวิ่ง จำนวนประมาณ 140 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้า กรณีความช่วยเหลือในการขอเงินคืนจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดในโครงการ ของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส์ จำกัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 40 คนได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินคดีกับกลุ่มโอดีแคปิตอล กรณีหลอกให้ร่วมลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และขอให้พิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความผิดฐานฉ้อโกง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พุทธศักราช ... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พุทธศักราช ... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรงแทนเงินบำรุง และขอให้พิจารณาบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กับขอให้ทบทวนจ่ายเงินเยี่ยวยาค่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามอายุงานให้แก่พนักงานสาธารณสุขที่ได้รัการบรรจุแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายหยุดพนันและเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางการป้องกันปัญหาพนันฟุตบอลโลก 2018 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอแนวคิดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีการยึดคืนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเสนอให้เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 45 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมืองแร่โดยมิชอบคดีเหมืองทองคำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เครือข่ายกลุ่มประชาพิทักษ์หัวหิน จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้ากรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพประมงและแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน และขอให้พิจารณายกเว้นค่าปรับในการสร้างอาคารที่ไม่เป็นไปตามแบบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สมาคมคนไทยไร้ที่ทำกิน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดินทำกินของราษฎรในจังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนและยกเลิกร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ของกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 กลุ่มผู้เสียหายภายใต้สินค้าในเครือบริษัท เมจิก สกิน จำกัด จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกหลอกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตรีชฎา ในเครือบริษัท เมจิก สกิน จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และนโยบายทวงคืนผืนป่า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 20 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 450 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตัวแทนกลุ่มภาคีผู้บริโภค จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมกับขอให้ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  17  18  19  20  21  22  23  24  25  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40573    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today