สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
 
การจัดทำตราสัญลักษณ์โครงการธงชาติไทย "๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมจากนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต การนี้ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สวมชุดไทยย้อนยุคสมัย รัชกาลที่ ๕ มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่จุดคัดกรองเพื่อเข้างานทั้ง ๔ จุดได้แก่ ๑.ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. ๒.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ ๑ ๓.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน และ ๔.บนเกาะกลาง ใกล้กองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งจุดคัดกรองที่ ๑ - ๓ เปิดในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน และจุดที่ ๔ จะเปิดในเวลา ๑๘.๐๐ น. งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๑ มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู อ่านต่อ
      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก อ่านต่อ
      เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหญ้าริมเขื่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุรีย์พร รามสมภพ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของธงชาติ” เนื่องในการประชุมเชิงวิชาการองค์ความรู้ธงชาติไทย “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง การใช้คำราชาศัพท์และวิธีปฏิบัติในพิธีการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ และนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ และนายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ และนายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีจำนวน ๓๐๐ คน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในงานนิทรรศการและผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พระครูศรีธรรมสารวิโรจน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านต่อ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) พร้อมด้วยผู้บริหาร สปน. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของ สปน. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน อ่านต่อ
  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรี "วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์" โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระราชวังพญาไท การแสดงดนตรี "วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์" ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต อาทิตย์อับแสง ฯลฯ และบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักชาติมาขับร้อง โดย ๓ ศิลปินแห่งชาติและนักร้องคุณภาพ อาทิ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณจินตนา สุขสถิต คุณสันติ ลุนเผ่ คุณวีระ บำรุงศรี คุณวิภู กำเหนิดดี คุณศุภกิจ กัลยาณกุล คุณภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ คุณภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ คุณกนกวรรณ อินทรพัฒน์ นักร้องจากกองดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ นักร้องประสานเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิลปินรับเชิญ เช่น อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ อาจารย์นนท์ บูรณสมภพ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ ภายใต้การควบคุมวงโดย อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร อ่านต่อ
 
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดแสดงดนตรี “วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังพญาไท
      นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น “อัครศิลปิน” ที่ชาวโลกยอกย่อง ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์และเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เอง รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     สำหรับการจัดแสดงดนตรี “วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์” ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต อาทิตย์อับแสง ฯลฯ และบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักชาติมาขับร้อง โดย ๓ ศิลปินแห่งชาติและนักร้องคุณภาพ อาทิ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณจินตนา สุขสถิต คุณสันติ ลุนเผ่ คุณวีระ บำรุงศรี คุณวิภู กำเหนิดดี คุณศุภกิจ กัลยาณกุล คุณภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ คุณภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ คุณกนกวรรณ อินทรพัฒน์ นักร้องจากกองดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ นักร้องประสานเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิลปินรับเชิญ เช่น อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ อาจารย์นนท์ บูรณสมภพ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ ภายใต้การควบคุมวงโดย อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร
    จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐ – ๒๖๒๓ – ๘๑๔๘ – ๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเป็นวันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ละครเวที "เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love" เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ในปี ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการแสดงละครเวที "เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love" ร่วมกับ ๙ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต - นักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติได้ค้นคว้า เรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นละครเวที สื่อสารให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกร โดยเฉพาะนิสิต - นักศึกษา ได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเหนื่อยยากตรากตรำพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างยาวนาน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเข้าชมละครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th/#/regis/signin อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 89 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16473    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today