ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการกำหนดเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1:4,000 (One Map) เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชุมชนตลาดบ่อบัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัท บ่อบัวพัฒนา จำกัด เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ทำกิน ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในพื้นที่ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลเขาพระทอง ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ทับที่ดินทำกินของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีถูกสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังและปัจจุบันได้มีคำสั่งประกาศยึดทรัพย์สินของสหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด ทำให้ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการนำรถใหม่ มาให้บริการแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการปรับโครงสร้าง ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยแยกเอาทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายภายในประเทศและทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายระหว่างประเทศ ของทั้ง 2 บริษัท มาจัดตั้งเป็นบริษัทลูก เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศลิเบีย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณกรณีการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศลิเบีย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการเดินทางกลับประเทศไทย ก่อนหมดสัญญาจ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มเหยื่อรถยนต์ จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปรับกระบวนการทำงาน จากเดิมที่เป็นการเรียกผู้บริโภคเข้าไปเจรจาเป็นรายบุคคลไปสู่การพิจารณาแบบกลุ่ม เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มเหยื่อรถยนต์ ต่างประสบปัญหาในการใช้รถยนต์ในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการตั้งกรรมการเพื่อจัดทำการประเมินผลกระทบการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหิน จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและแร่ทองคำ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณานำร่าง พ.ร.บ. แร่ทองคำ และควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ... และนำ พ.ร.บ. แร่ทองคำฯ เข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้เป็นกฎหมายตามเจตนาร่วมกันของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กลุ่มประชาชนตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีมีการบุกรุกยึดถือครอบครอง ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กลุ่มชมรมตลาดบ่อบัว จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยกรณีได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กลุ่มธรรมาภิบาล จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงานและปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มผู้ค้าตลาดโต้รุ่งประชานิเวศน์ 1 จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีกรุงเทพมหานครที่มีคำสั่งให้ย้ายพื้นที่ค้าขายออกจากอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตร -ภาคใต้ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินในอัตราราคาเดิม คือ 5.66 บาท/หน่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งสมาพันธ์ฯ เห็นว่าเป็นวิธีที่มีต้นทุนทางการเงินสูง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มปฏิรูปปลัดอำเภอ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เพิ่มอัตรา/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 35 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามความคืบหน้าในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสภาลูกหนี้กูวิกฤติชาติ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  30  31  32  33  34  35  36  37  38  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40618    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today