ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 กลุ่มตัวแทนชาวประมงริมถนนนเรศดำริห์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีถูกกล่าวหาว่าปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กลุ่มลาขาดควันยาสูบ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีการศึกษาและวิจัยผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กลุ่มผู้ค้าตลาดมหานาค ริมคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการยกเลิกการค้าขาย บริเวณตลาดสี่แยกมหานาคริมคลองผดุงกรุงเกษม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและกลุ่มประชาชนที่ได้รับกระทบ จาก บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัดจำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำหนดมาตราการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่โดยเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบความคืบหน้ารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุกที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มราษฎรในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (ป่าแม่เมาะ แปลง 2) จังหวัดลำปาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 กลุ่มผู้นำชุมชน 4 ตำบล รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน 42 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มราษฎรตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายองค์กรนิติบุคคลเพื่อคนพิการ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากบำรุงการกุศลพิเศษให้กับองค์กรคนพิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม. จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ของกรุงเทพมหานครฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มราษฎร หมู่ 5 และ 6 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ หมู่ 5 และ 6 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาระงับการเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินออกจากการพิจารณาของ ครม. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศกำหนดแนวเขตในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 กลุ่มสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสภาลูกหนี้ฯ (โครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 กลุ่มองค์กรเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอบคุณรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่ม ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการซีเครสท์ หัวหิน บริษัท เซียร์ร่า โปรเจ็คส์ จำกัด จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีถูกบริษัท เซียร์ร่า โปรเจ็คส์ จำกัด หลอกลวงให้ทำสัญญาซื้ออาคารชุดที่พักอาศัยโครงการฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กลุ่มพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน กลุ่มอาสาป้องกันแผ่นดินไทย โดยการจัดสรรที่ดินตามนโยบายหมู่บ้านป้องกันตนเอง โครงการป่าชุมชน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40569    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today