ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้สอบผ่านเกณฑ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนให้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์เดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมในการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคซึ่งได้รับ ความเสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีสำหรับประกอบการพิจารณายกเลิกคำสั่งยุติการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรีของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด ทั้งนี้ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชนในพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยและกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรียกคืนท่อก๊าซธรรมชาติตามมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้เสียหายจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีบริษัท เดอะซิส-เต็มปลั๊ก แอนเพลย์ จำกัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก ประธานบริษัท หลอกลวงให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากนโยบาย การจัดระเบียบรถตู้โดยสารบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กลุ่มสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน และดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิของประชาชน และเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 กลุ่มสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายและมาตรการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกการประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือทั้งหมด ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง การสื่อสารของหน่วยงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มรักบ้านเกิดและกลุ่มลุ่มน้ำลำเซบาย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายุติโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มตัวแทนบริษัท ซิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการสอบสวนการโอนคดีทุจริตจำนำข้าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มองค์กรเพื่อสร้างอนาคตชนชาวไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มฯ ที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างสามารถเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคารถยนต์ในราคาถูก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มพนักงานบริษัท กิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล เอวีเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้กับบริษัท กิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล เอวีเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ที่รับจ้างงานบริหารและจัดการด้านการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ออกจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมพัฒนาชุมชน จำนวน 26 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของสมาชิกกลุ่มฯ ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งจะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมพัฒนาชุมชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ พิจารณาดำเนินการตามผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนได้ของจังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทย จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีผู้แทนกลุ่มองค์กรศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดทำร่าง แผนหรือมาตรการและกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา ในการปฏิรูปประเทศ โดยมีนายกสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทย (ศาสตราจารย์สุรพล บุญประภัมภ์) เป็นประธาน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  33  34  35  36  37  38  39  40  41  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40609    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today