ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมเรื่อง การแก้ปัญหา ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.521 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กลุ่มนักศึกษาและผู้ปกครอง จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้สนับสนุนการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ดำเนินการของเหมืองฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 25 ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559 เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกติกาสากลระหว่างประเทศที่รัฐจะต้องสนับสนุน การเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเกี่ยวกับการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน ต่อทรัพยากรธรรมชาติอาณาเขตดินแดนไทย กับการต่ออายุสัมปทาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการทำเหมืองแร่โปแตซ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการทำเหมืองแร่โปแตซด่านขุนทด และขอให้พิจารณา รื้อฟื้นคดีที่ราษฎรถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณโคกบึงถนนหัก โคกโกรกตาสี ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดพิมาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ Grab Bike เนื่องจาก ส่งผลกระทบต่อวินมอเตอร์ไซค์ที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย บริเวณตลาดประตูน้ำ จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบผู้ค้า ของสำนักงานเขตราชเทวี โดยขอชะลอหรือยกเลิกที่จะมีการยกเลิกผู้ค้าในจุดผ่อนผันบริเวณตลาดประตูน้ำ จนกว่าจะมีการเจรจาหาข้อยุติ หรือเยียวยาความเดือดร้อนของกลุ่มฯ รวมทั้งขอให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กลุ่มมุสลิมรักสันติ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลแบบบูรณาการโดยประกาศให้การควบคุมการพนันเป็นวาระแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นระหว่างเทศบาลเมืองศรีราชา กับผู้ประกอบการร้านค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ และกลุ่มญาตินายสมเกียรติ ศรีจันทร์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีมีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับคดีชายพิการที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต โดยให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กลุ่มสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้ และอื่น ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 และ 23 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าบนถนนสีลม จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้คำสั่งห้ามค้าขายบนถนนสีลมทั้งเขาเข้าและขาออก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 21 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีมีผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคัดค้านมติของคณะกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่จะไม่ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง กรณีให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับการปรับอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2546 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการโอนคืนท่อก๊าซธรรมชาติ และขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และอื่น ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แนวร่วมเกษตรกรฯ, สมัชชาเกษตรกรรายย่อยจำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาทำที่เนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณานำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์ รายงานให้คณะกรรมการติดตามมติคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งสานต่อโครงการปรับโครงสร้างหนี้ บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเดชา จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีโรงพยาบาลเดชา โดย บริษัท ศรีอยุธ จำกัด ค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้คัดค้านเหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการนำทรัพยากรน้ำจากอ่างเก็บน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ ของโครงการเหมืองทองคำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และขอให้ยุตินโยบายทำเหมืองทองคำทุกพื้นที่ของประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายคนพิการผู้เดือดร้อนเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการต่อสัญญาสลากให้แก่บุคคล สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  39  40  41  42  43  44  45  46  47  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40570    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today