สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ
โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  พิธีเปิด "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานจัดงาน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ณ ลานคริสตัล คอร์ท ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน อ่านต่อ
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
     อ่านต่อ
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ชองชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นชองชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
  กำหนดการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ "เด็กไทยต้นแบบ" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  พิธีมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี
จำนวนทั้งหมด 89 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17114    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today