ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดตั้งคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กลุ่มราษฎรจากหมู่บ้านหนองนางแบน หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหากรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง แหล่งน้ำสาธารณะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ กระทบต่อการทำเกษตรกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาธรรมาภิบาล สภาปฏิรูปพลังงานไทย จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ราคาก๊าซหุงต้มและพลังงาน รวมถึงลดราคาค่าไฟฟ้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนและเยียวยาการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราร้อยละ 4 โดยมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 คณะญาติของ ด.ช. ศุภชัย ธรรมานุพัฒน์ (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีที่ ด.ช. ศุภชัยฯ จมน้ำเสียชีวิต และพิจารณารับเป็นคดีพิเศษด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มราษฎรบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ในที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกโชก ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และกรณีมีการประกาศหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มแผ่นดินของเรา THIS LAND IS MINE จำนวนประมาณ 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับกลุ่มฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน คนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เครือข่ายฯ ได้มีส่วนร่วม เป็นคณะทำงานกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มประชาพิทักษ์หัวหิน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตราทางกฎหมายขั้นสูงสุดหรือมาตรา 44 ต่อกลุ่มผู้กระทำความผิดและขอให้ดำเนินการเร่งรัดเยียวยาผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทำโดยเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เครือข่ายคนสงขลา - ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา เนื่องจากเห็นว่าก่อให้เกิดมลพิษขั้นรุนแรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยับยั้งร่างกฎหมายปิโตรเลียมและร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มราษฎรชุมชนรามคำแหง 60 แยก 12 จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีกลุ่มฯ ถูกบังคับขับไล่ให้รื้อถอนที่อยู่อาศัย ออกจากพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ปราบปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่และช่วยเหลือเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 น. กลุ่มชาวบ้านพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากได้มีการ แจ้งให้กลุ่มฯ ต้องรื้อย้ายที่อยู่อาศัยออกจากบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มได้อยู่อาศัย มาเป็นเวลานานมากแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เครือข่ายองค์กรนิติบุคคลเพื่อคนพิการ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่เครือข่ายฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออก จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถขายผลปาล์มน้ำมัน ให้แก่โรงงานได้ หรือหาตลาดรับซื้อฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายโครงการ ACE คอนโด จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องที่กลุ่มได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุดของโครงการ ACE (เอช คอนโดมีเนียม) ตั้งอยู่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556 โดยได้ชำระเงินจองและผ่อนเงินดาวน์ให้แก่เจ้าของโครงการแล้ว หากแต่ปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้าง แต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งสภาชนเผ่าฯ แจ้งว่าได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้ว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  48  49  50  51  52  53  54  55  56  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40580    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today