ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 14 คน ขอให้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จำนวนประมาณ 30 คน ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน และสังคมไทยจากภัยบุหรี่ รวมทั้งให้กำลังใจรัฐบาลในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทย และสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการ ลดปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ กับยินดีช่วยเฝ้าระวังร่วมแจ้งเบาะแส อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ชมรมครูสอนภาษาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรักสถาบัน จำนวน 15 คน ขอสนับสนุนการใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่ออนุรักษ์หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา จำนวน 28 คน ขอติดตามเรื่องกรณี ขอให้ระงับโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารริมชายหาดชลาทัศน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ขอให้พิจาณาช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสาฯ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และหลังเกษียณอายุ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 11 บ้านท่าช้าง ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าและการเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ บริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 3 - 6 ทั้งหมด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 จำนวนประมาณ 40 คน ขอให้มีการ สร้างความปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อเรียกร้องในหลายกรณี อาทิ การหาข้อยุติกรณีผู้สูญหาย จากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 กับการจัดงานรำลึกปีที่ 23 ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวนประมาณ 30 คน ขอคัดค้านการนำผู้ที่อยู่อาศัย ในชุมชนแออัดขึ้นแฟลต เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรคนพิการ จำนวนประมาณ 150 คน ได้แจกจ่ายแถลงการณ์คัดค้านการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายผ่านตู้ออนไลน์ และร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 30 คน ขอติดตาม การพิจารณาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน การปรับลดราคาแก๊ส และน้ำมันสำเร็จรูป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ชมรมจัดทริปท่องเที่ยว บนเส้นทางแห่งมิตรภาพและเสรี จำนวน 9 คน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีที่นายนเรศ โรจน์บุญสงศรี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ์กไบค์ได้ถูกยิงถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สหภาพแรงงานเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำนวน 5 คน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มราษฎร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนประมาณ 35 คน ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่แสดงตนในฐานะเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กลุ่มตัวแทนราษฎร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอติดตามผลการโต้แย้งคัดค้านคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพิพาทที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เครือข่ายขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเสนอข่าว ของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เครือข่ายผู้ประสบความเดือดร้อนบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล และศูนย์ประสานงานการเสนอแก้ปัญหาแม่น้ำปิง เขตอำเภอสามเงา จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยขอให้ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณท้ายเขื่อนฯ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดดำเนินโครงการจัดหารถใหม่ที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟู ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองในพื้นที่อำเภอห้วยยอด และ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สมัชชาคนจน (สคจ.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สมัชชาคนจน รวมหลายประการ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ และคณะ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอติดตามกรณีการเรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน ในการนี้ เครือข่ายได้เสนอ ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมด้วย
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  54  55  56  57  58  59  60  61  62  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40566    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today