ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มราษฎรจากอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งปราบปรามนายทุนเงินกู้นอกระบบที่มีอิทธิพลในจังหวัดนครพนม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน ได้เดินทาง มาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ เหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่เห็นด้วยหากจะมีการโอนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปสังกัดกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ชมรมผู้ประกอบการอาชีพนักขายอิสระทางดิจิทัล แห่งอาเซียน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีผู้ประกอบธุรกิจขายตรงอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ทางอินเตอร์เน็ตได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไทย จำนวนประมาณ 160 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม ในการนี้ กลุ่มฯ ได้ให้กำลังใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มูลนิธิคนรักเมืองมีน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยให้พิจารณายกเลิกการก่อสร้างสถานีที่ 29 (ตลาดมีนบุรี) ไว้ก่อน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนย่านตลาดหัวเกาะจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าและท่าเรือเฟอร์รี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 กลุ่มครูโรงเรียนเลิศคณิต สมาร์ทเซ็นเตอร์ สงขลา จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีกลุ่มฯ ไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เครือข่ายครูผู้ประสบปัญหาหนี้สินขั้นวิกฤติ จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาระหนี้สินขั้นวิกฤติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีดินแดง – ประชาสงเคราะห์ เนื่องจากผู้อยู่อาศัยตลอดแนวได้รับผลกระทบอย่างมาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 สมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิก พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากมีการบรรจุไม้ยางพารา อยู่ในบัญชีท้ายอาจทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย 12 เขตบริการสุขภาพสาธารณสุข จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์จัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคลากรจากลูกจ้าง กระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งแพทย์แผนไทยให้เป็นข้าราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 องค์กรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจพัฒนาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินทำกิน ให้แก่สมาชิกองค์กรฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค (สกทช.) จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มมอปลาย่าง กรณีได้รับผลกระทบจากการให้เคลื่อนย้าย และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 กลุ่มอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จาก 24 จังหวัด จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และขอให้ ออกคำสั่งชะลอการจัดการหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกองทุนฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) และบริเวณรอบสวนจตุจักร จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา ของกลุ่มผู้ค้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับซอยราชวิถี และบริเวณรอบสวนจตุจักร กรณีได้รับผลกระทบจากการ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน และขอคำอวยพร จากนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้าง กอ.รมน. ที่ออกจากราชการ เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับสิทธิเทียบเท่าลูกจ้างประจำของรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  57  58  59  60  61  62  63  64  65  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40605    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today