ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 28 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ รวม 9 ประเด็น กับจัดให้มีโฉนดชุมชนแก่ราษฎรที่ได้ ยื่นคำขอไว้ และอื่นๆ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทย จำนวน 10 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎหมายที่ทำให้กลุ่มนายทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจ โดยไม่คุ้มครองผู้ประกอบการค้าปลีก - ส่ง ที่เป็นคนไทย จึงขอให้พิจารณาสั่งระงับการก่อสร้างหรือขยายสาขาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าให้สนับสนุนคนไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าท่าช้าง - ท่าเตียน จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศห้ามทำการค้าบริเวณท่าช้าง - ท่าเตียน เขตพระนคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สถาบันนอกสมทบ) และเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สถาบันนอกสมทบ) จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมให้นักวิชาการสาธารณสุข (สถาบันนอกสมทบ) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขนอกสมทบ มีสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เช่นเดียวกับสหวิชาชีพอื่นใน 21 สายงาน ของกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรซอยบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาขยายเขตบริการไฟฟ้าให้แก่กลุ่มฯ จำนวน 121 ครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 กลุ่มแผงค้าริมคลองการเคหะบางบัว จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการที่การเคหะแห่งชาติขึ้นค่าเช่าที่ดินและที่อยู่อาศัยบริเวณ การเคหะบางบัว ซอยพหลโยธิน 49/1 แขวงบางเขน เขตหลักสี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 กลุ่มคนหัวหินรักชาติและกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ชายหาดหัวหิน จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบร้านค้าชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ชมรมครูจ้างสอน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้ ครูจ้างสอนจากงบประมาณสถานศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือครูผู้ช่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 กลุ่มวินลาดพร้าวซอย 94 จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และขอให้สนับสนุนสินค้าแปรรูปจากยางพาราเพื่อจำหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด ภาคใต้ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และขอให้สนับสนุนสินค้าแปรรูป จากยางพาราเพื่อจำหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มราษฎรที่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา จำนวนประมาณ 24 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเพิ่มการสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ชาวไร่อ้อย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยจากสถาบันอุดมศึกษา รวม 17 สถาบัน จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชั่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน จำนวนประมาณ 24 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดซื้อจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ปี 55/56 จากจังหวัดพิจิตร จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว ปี 55/56 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการประกาศกำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีแนวเขตระบบโครงข่ายผ่านที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จึงขอให้ย้ายแนวเขตระบบโครงข่ายออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีถูกขับไล่ให้ออกจากที่อยู่อาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชุมชนตลาดบ่อบัว) จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  64  65  66  67  68  69  70  71  72  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40558    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today