ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 กลุ่มรถตู้โดยสารบริเวณหมู่บ้านพฤกษา คลองสาม - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จำนวนประมาณ 30 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาผ่อนผันการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร รับ - ส่ง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา คลองสาม - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เนื่องจากนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ทำให้ไม่สามารถนำรถตู้โดยสารที่มีอายุเกิน 10 ปี มาวิ่งรับ - ส่ง ผู้โดยสารได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กรณีได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา ทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ จำนวน 3 กลุ่ม จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอให้จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะบริเวณซอยเสือใหญ่ เขตจตุจักร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 และ 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง จำนวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้ไว้เลี้ยงดู เด็กพิการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีถูกสั่งงดจ่ายเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่ง งดจ่ายเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) พร้อมถูกเรียกเงินดังกล่าว ส่งคืนกรมบัญชีกลาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งอนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซอยประชาอุทิศ 54 จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มฯ กรณีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ข่มขู่และเรียกเก็บเงิน ค่าเช่าเสื้อวินฯ โดยกลุ่มฯ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการจับกุมผู้มีอิทธิพลดังกล่าวแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มประชาชนคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สมาพันธ์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือสมาพันธ์ฯ โดยปรับอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้มีโอกาสสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช.2 จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช.๒ เชื่อมถนนเกษตรนวมินทร์ ถึงถนนสุขุมวิท ๑๐๓ และส่วนต่อขยายถึงถนนบางนา-ตราด เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง และมีเส้นทางเลือกอื่นที่ดีกว่า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนและตรวจสอบสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการปักหมุดหลักฐานในบริเวณที่อยู่อาศัยของราษฎร ทำให้ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนและได้รับเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินของราษฎรผู้อพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องจากทางราชการได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้อพยพทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติและทับซ้อนที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อนแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กลุ่มรถรับจ้างประจำทางสี่ล้อเล็ก จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากถูกเรียกเก็บเงินจากสหกรณ์ โดยไม่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กลุ่มชาวนานครสวรรค์และชาวนากำแพงเพชร จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มฯ ที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกไว้กับสหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินให้แก่สมาชิกบางส่วนแล้ว แต่ยังมีสมาชิก จำนวน 83 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการจัดที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทับซ้อนกับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรณี การออกเอกสารสิทธิที่ดินสองข้างทางในเขตนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรที่ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินทำกิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกิน บริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มประชาชนจากอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มชาวบ้านราชปรารภที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินราชปรารภ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี (เฟส 2) จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายุบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินราชปรารภ โดยให้ไปรวมกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรางน้ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สมาชิกมูลนิธิเบาะแส จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และขอให้ดำเนินการกับนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  67  68  69  70  71  72  73  74  75  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40598    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today