กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ข่าวสมัครงาน  
  ข่าวสมัครงาน   
เนื้อหา   
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจการกระจายการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรยากจนและชุมชนในรูปของโฉนดชุมชน ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมีเอกสารแนบท้ายประกาศฯ  ดังนี้
1. บัญชีรายละเอียดการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 
 
 อ่านต่อ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจการกระจายการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรยากจนและชุมชนในรูปของโฉนดชุมชน ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนทั้งหมด 173 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 19441    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today