กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การสรรหาบุคคล  
  การสรรหาบุคคล   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3517    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today