กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Icon การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1071    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today