สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข่าวและประกาศ Icon ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
 
เนื้อหา   
   แบบคำถามระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ภายใต้แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการประเมินที่ 2 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 682    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today