นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 22 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ธ.จ. สุโขทัย) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบั...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 22 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ป...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 22 กันยายน 2564
13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6(นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชก...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 22 กันยายน 2564
เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๖ (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตร...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 21 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตร...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,532 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]