นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบ...   อ่านต่อ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ...   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ร...   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช...   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meeting)
ในวันที่ : 14 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 12 (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/256...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,504 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]