โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ในวันที่ : 15 กันยายน 2561
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายพีระ ทองโพธิ์ ผต.นร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา   อ่านต่อ
การประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
ในวันที่ : 27 สิงหาคม 2561
นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2553 ณ จังหวัดตรัง
ในวันที่ : 19 กรกฏาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2552 - 2553 ณ จังหวัดตรัง
ในวันที่ : 18 กรกฏาคม 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน โครงการฯ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
ในวันที่ : 10 กรกฏาคม 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 62 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]